Skip to content
Home » 2013-11-20 VREK susitikimas su VMI atstovais

2013-11-20 VREK susitikimas su VMI atstovais

Š.m. lapkričio mėn. 20 d. Vaistų rinkodaros etikos komisijos (VREK) atstovai susitiko su Valstybinės Mokesčių Inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (VMI) atstovais.

Susitikime dalyvavo:
Artūras Klerauskas, VMI Viršininko pavaduotojas,
Valė Kulvinkienė, VMI Kontrolės departamento direktorė,
Alina Gaudutytė, VMI Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja,
Konradas Vitkevičius, VREK pirmininkas,
Petras Letauta, VREK pirmininko pavaduotojas,
Vilma Prialgauskienė, VREK narė.

Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis apie farmacijos kompanijų, vykdančių rinkodarą Lietuvoje, veiklą, galimus etikos ar mokestinius pažeidimus. Sutarta plačiau keistis informacija, kiek tai susiję su VMI vykdomomis funkcijomis. Sutarta ateityje didinti bendradarbiavimą tarp VMI ir VREK.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
pirmininkas dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT