Skip to content
Home » Dėl Burbiškių dvaro tinkamumo farmacijos kompanijų organizuojamiems ir/ar remiamiems renginiams rengti

Dėl Burbiškių dvaro tinkamumo farmacijos kompanijų organizuojamiems ir/ar remiamiems renginiams rengti

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK) posėdžio, įvykusio 2017-02-08, protokolo Nr.02/17, metu nagrinėjo paklausimą dėl Burbiškių dvaro tinkamumo farmacijos kompanijų organizuojamiems ir/ar remiamiems renginiams rengti.
VREK konstatuoja, kad Burbiškių dvaras nėra tinkama vieta farmacijos kompanijų organizuojamiems ir/ar remiamiems renginiams rengti.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos pirmininkas
Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT