Skip to content
Home » Dėl dvarų tinkamumo farmacijos kompanijų organizuojamiems ir/ar remiamiems renginiams rengti

Dėl dvarų tinkamumo farmacijos kompanijų organizuojamiems ir/ar remiamiems renginiams rengti

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK) posėdžio, įvykusio 2017-02-08, protokolo Nr.02/17, metu komisijos nariams papildomai inicijavus nagrinėjo dvarų patalpų tinkamumą farmacijos kompanijų organizuojamiems ir/ar remiamiems renginiams rengti.
VREK nusprendė, kad dvarai nėra tinkama vieta farmacijos kompanijų organizuojamiems ir/ar remiamiems renginiams rengti.

Atsižvelgiant į tai, kad VREK 2016-01-06, prot. Nr.01/16 sprendimu farmacijos kompanijoms buvo leista organizuoti ir/ar remti renginius Bistrampolio dvaro konferencijų salėje, VREK prašo kompanijas, kurios šiuo metu jau yra suplanavusios renginius Bistrampolio dvare, juos įvykdyti iki š.m. gegužės 1 d.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos pirmininkas
Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT