Skip to content
Home » Dėl Harmony Park, laisvalaikio ir verslo klubo „Aerodream“, Anykščių menų inkubatoriaus tinkamumo farmacijos kompanijų organizuojamiems ir/ar remiamiems renginiams rengti

Dėl Harmony Park, laisvalaikio ir verslo klubo „Aerodream“, Anykščių menų inkubatoriaus tinkamumo farmacijos kompanijų organizuojamiems ir/ar remiamiems renginiams rengti

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK) posėdžio, įvykusio 2017-02-08, protokolo Nr.02/17, metu nagrinėjo paklausimą dėl Harmony Park, Laisvalaikio ir verslo klubas „Aerodream“, Anykščių menų inkubatoriaus tinkamumo farmacijos kompanijų organizuojamiems ir/ar remiamiems renginiams rengti.

VREK nusprendė, kad Harmony Park ir Laisvalaikio ir verslo klubas „Aerodream“, neatitinka VREK nuostatų ir nėra tinkamos vietos farmacijos kompanijų organizuojamiems ir/ar remiamiems renginiams rengti.

Anykščių menų inkubatoriaus didžiojoje salėje farmacijos kompanijos organizuoti ir/ar remti renginius gali, išskyrus edukacinių, pramoginių renginių bei ekspozicijų lankymo apmokėjimą.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos pirmininkas
Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT