Skip to content
Home » Dėl informacinės ar edukacinės medžiagos naudojimo

Dėl informacinės ar edukacinės medžiagos naudojimo

Vaistų rinkodaros etikos komisija, posėdžio, įvykusio 2018-11-15, protokolo Nr.11/18 metu įvertinusi jau ne pirmą kartą pasirodančią informaciją dėl farmacijos kompanijų naudojamų įvairių plėšomų lapelių, bloknotėlių, lipdukų ir t.t., kurių turinys formaliai lyg ir atitinka informacinės ar edukacinės medžiagos formą, bei atsižvelgdama į su vaisto informacine ar edukacine medžiaga susijusius teisės aktus, rekomenduoja ateityje teikiant informacinę ar edukacinę medžiagą specialistams užtikrinti, kad ši medžiaga jokiu būdu nepatektų pacientams.

Ši medžiaga negali būti specialistų naudojama tikslu nurodyti pacientui kokį vieną ar kitą konkretų vaistą (firminiu pavadinimu) jis turėtų įsigyti. Todėl sveikatos priežiūros specialistams paliekamas informacinės ar edukacinės medžiagos kiekis turi atitikti protingumo principą, t.y. informacinių lapelių ar prospektų skaičius turėtų atitikti minimalų sveikatos priežiūros specialistui skirtos reklaminės medžiagos kiekį, reikalingą, jam susipažinti su šiuo vaistiniu preparatu. Jokiu būdu negalima palikti keletos lapelių, tuo labiau bloknotėlių ar lipdukų pavidalu. Taip pat informacinėje ar edukacinėje medžiagoje negali būti naudojami įvairūs „kvadratėliai“, „apskritimai“ ar kiti grafiniai ženklai bei būdai, leidžiantys pažymėti vieną ar kitą vaisto pakuotę (dozuotę).

Vaistų rinkodaros etikos komisijos pirmininkas
Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT