Skip to content
Home » Dėl paramos vaistiniais preparatais teikimo tvarkos

Dėl paramos vaistiniais preparatais teikimo tvarkos

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK) posėdžio, įvykusio 2017-12-14, protokolo Nr.10/17, metu išnagrinėjusi eilinį pranešimą dėl vienos iš farmacijos kompanijų galimai neetiškos paramos Sveikatos priežiūros organizacijai (toliau SPO) skyrimo atvejo, nutarė kreiptis į farmacijos kompanijas dėl paramos vaistiniais preparatais teikimo tvarkos.

Paramos skyrimą Sveikatos priežiūros organizacijoms (toliau SPO) reglamentuoja Vaistų rinkodaros etikos kodekso (toliau VK) 11 straipsnis, kuriame teigiama, kad parama SPO leidžiama tik tuo atveju, jei ji nėra teikiama kaip paskata rekomenduoti, išrašyti, pirkti, tiekti, įsigyti arba skirti tam tikrų vaistų.

VREK nuomone bet kuri farmacijos kompanija skirdama paramą SPO vaistiniais preparatais turi užsitikrinti, kad tokia parama nebūtų naudojama ne pagal paskirtį (kaip pvz., paslėptas vaistinių preparatų pavyzdžių dalinimas ar kita rinkodaros priemonė). Todėl prieš skirdama paramą vaistiniais preparatais farmacijos kompanija privalo:
– žinoti konkretų paramos vaistiniais preparatais SPO poreikį;
– aiškiai apibrėžti paramos panaudojimo tikslą;
– kontroliuoti tolesnį jos panaudojimą.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos pirmininkas
Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT