Skip to content
Home » Dėl renginio priskyrimo moksliniams renginiams kriterijų

Dėl renginio priskyrimo moksliniams renginiams kriterijų

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK) posėdžio, įvykusio 2019-09-19, protokolo Nr.07/19, metu svarstydama kai kurių sveikatos priežiūros specialistų rėmimo aplinkybes, bei atsižvelgdama į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos centro (toliau Kompetencijų centras) raštą informuoja, kad vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr.V-1260 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr.132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo“ nustatyta tvarka, Kompetencijų centras vykdo vienkartinių sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių derinimą ir tvirtina tobulinimo organizatorių suvestus renginių duomenis Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje (toliau METAS) (http://kvp.vlk.lt/METAS/).

VREK pažymi, kad jei renginys nėra užregistruoti METAS sistemoje jis negaili būti laikomas moksliniu renginiu. Sveikatos priežiūros specialistų rėmimas, jiems vykstant į ne mokslinį, o reklaminį renginį, pagal LR Farmacijos Įsakymo 51 straipsnio 6 punktą (Vaistinių preparatų reklaminiuose renginiuose vaišingumas turi neužgožti renginio pagrindinio tikslo ir gali būti rodomas tik dalyvaujantiems sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Draudžiama apmokėti šių specialistų kelionės, apgyvendinimo ir kitas išlaidas.) yra draudžiamas.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos pirmininkas
Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT