Skip to content
Home » Dėl rinkos tyrimų metu perleidžiamų verčių

Dėl rinkos tyrimų metu perleidžiamų verčių

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK) posėdžio, įvykusio 2016-11-23, protokolo Nr.12/16, metu nagrinėjo vienos Lietuvos rinkoje veikiančios rinkos tyrimų bendrovės užklausimą kaip elgtis su vertėmis, kurios gali būti perleidžiamos SPS ar SPO tikslu atsidėkoti už apklausai skiriamą laiką, kas šiaip jau yra įprastinė rinkos tyrimų bendrovių praktika.

VREK laikosi nuomonės, kad vadovaujantis Vaistų rinkodaros etikos kodekso 14 straipsnio nuostatomis vykdant rinkos tyrimus, kurių metu yra perleidžiamos vertės, visais atvejais su SPS ar SPO turi būti sudaromas rašytinis sutarimas arba sutartis. Taip pat tyrimą užsakiusi farmacijos kompanija turi deklaruoti šias SPS ar SPO perleistas vertes vadovaujantis Atskleidimo kodekso nuostatomis.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos pirmininkas
Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT