Skip to content
Home » Dėl vaistinių preparatų reklamos sveikatos priežiūros įstaigose

Dėl vaistinių preparatų reklamos sveikatos priežiūros įstaigose

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK) posėdžio, įvykusio 2018-06-28, protokolo Nr.07/18, metu nagrinėjo pranešimą kai farmacijos kompanijos sveikatos priežiūros specialistams (toliau SPS) skirta reklama buvo aptikta Sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau SPĮ) pacientams viešai prieinamoje vietoje.

VREK rekomenduoja farmacijos kompanijoms atidžiau kontroliuoti SPS skirtą reklamą, kad ji dėl neapibrėžtų aplinkybių nepatektų į SPĮ pacientams prieinamas viešas vietas ar kitaip būtų prieinama plačios visuomenės atstovams.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos pirmininkas
Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT