Skip to content
Home » Dėl išimčių renginių vietoms taikymo iki 2020-12-31

Dėl išimčių renginių vietoms taikymo iki 2020-12-31

Vaistų rinkodaros etikos komisija posėdžio, įvykusio 2020-05-15, protokolo Nr.06/20 nutarimu, atsižvelgdama į ankstesnius IFPA ir VGA Valdybų nutarimus, dėl galimo laikino vietų organizuojamiems renginiams pokarantininiu periodu trūkumo leidžia farmacijos kompanijoms remti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinio kvalifikacijos kėlimo renginius, vykstančius LR kurortuose esančiuose konferencijų centruose su atskiru įėjimu (ne aukštesnės kaip 4 žvaigždučių viešbučiuose), be teisės farmacijos kompanijoms tiesiogiai ar netiesiogiai apmokėti, ar kitaip kompensuoti SPA ir kitas greta esančias pramogas konferencijos dalyviams.
Šis leidimas galioja tik gydytojų organizacijų organizuojamiems renginiams iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos pirmininkas
Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT