Skip to content
Home » Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2020-09-17 (protokolo Nr.09/20) metu, įvertinusi visus turimus faktus konstatavo, kad farmacijos kompanija 2020 m. gegužės mėn. per kurjerius platindama dovanas Eurovaistinėms, Camelia ir Gintarinėms vaistinėms visoje Lietuvoje, pažeidė primenamajai reklamai taikomus reikalavimus. Vadovaujantis Vaistinių preparatų reklamos taisyklių II skyriaus 7 punktu primenamoji vaistinio preparato reklama gali būti skleidžiama tik visuomenės informavimo priemonėmis. Taigi primenamosios vaistinių preparatų reklamos negalima pateikti ant puodelių, laikrodžių, rašiklių, chalatų, maitinimo priemonių ir panašiai, nes tai jau būtų laikoma kaip dovana. Taip pat jei tai būtų primenamoji vaistinio preparato reklama, neturėtų būti jokio papildomo teksto prie vaistinio preparato pavadinimo. Tuo tarpu šiuo atveju toks tekstas yra.
VREK įspėja farmacijos kompaniją dėl aukščiau aprašytų daiktų dalijimo vaistinių darbuotojams bei priskiria jas draudžiamai dovanos kategorijai.
Atsižvelgiant į tai, kad apie farmacijos kompaniją per paskutinius 12 mėn. nebuvo gauta kitų pasitvirtinusių pranešimų apie Vaistų rinkodaros etikos kodekso nuostatų pažeidimus, VREK nutarė šiuos įspėjimus paviešinti VREK interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt be kompanijos ir vaistinio preparato pavadinimų.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT