Skip to content
Home » Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-11-15 (protokolo Nr.11/18) metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus, konstatavo, kad Farmacijos kompanija dalindama SPS informacinę medžiagą apie receptinį vaistinį preparatą (toliau Medžiaga) didesniais, nei to reikalauja kiekiais, bei dėl jos grafinio dizaino, leidžiančio specialistui pažymėti šio vaistinio preparato vieną ar kitą dozę bei panaudoti šią Medžiagą kaip nuorodą pacientui vaistinėje įsigyti konkretų vaistinį preparatą pažeidė Vaistų rinkodaros etikos kodekso nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, kad Farmacijos kompanija pripažino ir bendradarbiavo tiriant nusižengimą, nutarta šį įspėjimą paviešinti VREK interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt be kompanijos pavadinimo.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
Pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT