Skip to content
Home » Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-11-15 (protokolo Nr.11/18) metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus, konstatavo, kad Farmacijos kompanija dalindama SPS iš anksto atspausdintus (paruoštus) receptinio vaistinio preparato blankus pažeidė Vaistų rinkodaros etikos kodekso nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, kad Farmacijos kompanija pripažino ir bendradarbiavo tiriant nusižengimą, nutarta šį įspėjimą paviešinti VREK interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt be kompanijos pavadinimo.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
Pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT