Skip to content
Home » Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-12-20 (protokolo Nr.12/18) metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus, konstatavo, kad UAB KRKA Lietuva rėmusi sveikatos priežiūros specialistų (toliaus SPS) dalyvavimą š.m. gegužės 11 – 13 dienomis moksliniame praktiniame seminare „Neuromokslai apie atsparumą stresui gydytojo darbe“ Ventės rage, viešbutyje “Ventainė” (toliau Renginys), neįvertino Renginio vietos atitikimo Vaistų rinkodaros etikos kodekso reikalavimams (toliau VK) ir tuo pažeidė VK 10.08 punkto reikalavimus.
VREK taip pat atkreipia UAB KRKA Lietuva dėmesį, kad skiriant finansinės lėšas SPS rėmimui, ne mažiau svarbu yra kontroliuoti SPS rėmimui skirtų piniginių lėšų panaudojimą, kad šios būtų naudojamos tik SPS kvalifikacijos kėlimui, bet ne pramogoms, kaip šiuo atveju – pramoginėms iškyloms laivu ir pan.

VREK nutarė paviešinti šį įspėjimą VREK interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt .

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
Pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT