Skip to content
Home » Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

ĮSPĖJIMAS

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2020-05-07 (protokolo Nr.05/20) metu, įvertinusi visus jai žinomus faktus, konstatavo, kad farmacijos kompanija yra atsakinga už neatitinkančių vaistinių preparatų reklamos taisyklių receptinio vaistinio preparato plėšomų lapelių platinimą.

VREK įpareigoja farmacijos kompaniją, esant tam juridinėms prielaidoms, imtis visų priemonių, pvz. susisiekiant su gydymo įstaigų administracija, surinkti ir sunaikinti receptinio vaistinio preparato plėšomus lapelius iš VREK įvardintų gydymo įstaigų.

Atsižvelgdama į tai, kad farmacijos kompanija neprieštaravo VREK pateiktiems faktams, ėmėsi priemonių aiškinantis Vaistų rinkodaros etikos kodekso (toliau VK) pažeidimus ir per paskutinius 12 mėnesių nebuvo gauta kitų pasitvirtinusių pranešimų dėl VK pažeidimų fakto, VREK nutarė šį įspėjimą paviešinti VREK interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt be kompanijos ir vaistinio preparato pavadinimų.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT