Skip to content
Home » Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

DĖL VAISTŲ RINKODAROS KODEKSO PAŽEIDIMO

Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK) posėdžio, įvykusio 2015-12-03, protokolo Nr.12/15, metu, išnagrinėjusi visas jai žinomas aplinkybes konstatavo, kad farmacijos kompanija išvežiodama poezijos rinkinį (leidinio leidimo išlaidos netiesiogiai apmokėtos farmacijos kompanijos lėšomis) sveikatos priežiūros specialistams, kurie yra šio rinkinio eilėraščių autoriai, pažeidė Vaistų rinkodaros etikos kodekso 17 straipsnio nuostatas bei vaistų reklamos taisyklių reikalavimus.

Atsižvelgdama į farmacijos kompanijos geranorišką bendradarbiavimą VREK nutarė paviešinti šį įspėjimą VREK interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt neminint kompanijos pavadinimo.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT