Skip to content
Home » Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

DĖL VAISTŲ RINKODAROS KODEKSO PAŽEIDIMO

Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2017-03-08, protokolo Nr.03/17, metu, įvertinusi visus turimus faktus konstatavo, kad farmacijos kompanija dalindama sveikatos priežiūros specialistams 2017 metų kalendorius su kompanijos logotipu pažeidė Vaistų rinkodaros etikos kodekso 17 straipsnio reikalavimus.

Atsižvelgdama į farmacijos kompanijos geranorišką bendradarbiavimą VREK nutarė paviešinti šį įspėjimą VREK interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt neminint kompanijos pavadinimo.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
Pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT