Skip to content
Home » Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

DĖL VAISTŲ RINKODAROS KODEKSO PAŽEIDIMO

Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija posėdžio, įvykusio 2017-03-08, protokolo Nr.03/17, metu, įvertinusi visus turimus faktus konstatavo, kad UAB KRKA Lietuva dalindama sveikatos priežiūros specialistams iš anksto paruoštus Esomeprazolio 40 mg kapsulių (firminio preparato Escadra atitikmuo) receptų blankus pažeidė Vaistų rinkodaros etikos kodekso reikalavimus.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
Pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT