Skip to content
Home » Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK), posėdžio, įvykusio 2018-02-20 (protokolo Nr.02/18) metu, įvertinusi visą turimą faktinę medžiagą, įskaitant receptų pavyzdžius gautus tiek iš UAB KRKA Lietuva, tiek iš pranešėjo, konstatavo, kad UAB KRKA Lietuva dalindama sveikatos priežiūros specialistams (toliau SPS) iš anksto paruoštus Bericox (etorikoksibas) plėvele dengtų tablečių ir Escadra (ezomeprazolis) 40 mg kapsulių iš anksto atspausdintus receptų blankus pažeidė Vaistų rinkodaros etikos kodekso reikalavimus.
VREK taip pat atkreipia dėmesį, kad VREK 2017-03-08 (protokolo Nr.03/17) jau kartą buvo įspėjusi UAB KRKA Lietuva dėl Escadra (ezomeprazolis) 40 mg kapsulių iš anksto atspausdintų receptų blankų dalinimo SPS.
Atsižvelgiant į tai VREK įpareigoja UAB KRKA Lietuva sustabdyti Bericox (etorikoksibas) plėvele dengtų tablečių ir Escadra (ezomeprazolis) 40 mg kapsulių iš anksto atspausdintų receptų blankų dalinimą SPS, sunaikinti jų atsargas bei imtis visų priemonių, kad šių receptų blankų likučių nebeliktų pas SPS.

VREK nutarė paviešinti šį įspėjimą VREK interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
Pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT