Skip to content
Home » Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

Įspėjimas dėl Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimo

DĖL VAISTŲ RINKODAROS KODEKSO PAŽEIDIMO

Į S P Ė J I M A S

Vaistų rinkodaros etikos komisija (toliau VREK) posėdžio, įvykusio 2016-04-14, protokolo Nr.05/16, metu, įvertinusi visas jai žinomas aplinkybes konstatavo, kad farmacijos kompanija dalijusi gydytojams edukacinę vaistinio preparato medžiagą su kitoje pusėje atspaustu 2016 metų kalendoriumi, kuris nėra tiesiogiai susijęs su medicinos ir farmacijos praktika ar būtų naudingas pacientų priežiūrai, todėl gali būti traktuojamas kaip dovana, pažeidė Vaistų rinkodaros etikos kodekso nuostatas 17 straipsnio reikalavimus.

VREK įspėja šią kompaniją ateityje nepateikinėti savo informacinėje ar edukacinėje medžiagoje įprastinių metinių kalendorių.

Šis įspėjimas bus paskelbtas www.vaistukodeksas.lt interneto svetainėje, nenurodant kompanijos ir vaisto pavadinimo.

Pagarbiai,

Vaistų rinkodaros etikos komisijos
Pirmininkas Dr. Konradas Vitkevičius

lt_LTLT