Vaistų rinkodaros etikos kodeksas

reglamentuoja, kad Lietuvoje farmacijos kompanijų veikla būtų skaidri ir atitiktų profesinės etikos principus.

Vaistų rinkodaros etikos kodeksas

Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) ir Vaistų gamintojų asociacijos (VGA) vaistų rinkodaros etikos kodeksas reglamentuoja vaistų rinkodarą, tarpusavio santykius su sveikatos priežiūros specialistais bei santykius tarp farmacijos pramonės ir pacientų organizacijų.

Vaistų rinkodaros etikos kodeksas

savo noru ir bendru IFPA ir VGA asociacijų susitarimu.
kad farmacijos kompanijos reklaminę veiklą vykdytų tinkamai, vengtų nesąžiningos praktikos ir galimų interesų konfliktų su sveikatos priežiūros specialistais bei laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.
kompanijoms, vykdančioms vaistų rinkodarą Lietuvoje.

Tokiu būdu Vaistų rinkodaros etikos kodeksas siekia puoselėti tokią aplinką, kurioje visuomenė galėtų tinkamai apsispręsti dėl vaistų vartojimo, atsižvelgdama kiekvieno vaisto naudingąsias savybes ir asmens sveikatos priežiūros poreikius.