ETIKOS KODEKSAS

Siekdamos užtikrinti sklandų visuomenės sveikatai būtiną medicinos progresą farmacijos pramonės kompanijos priėmė Vaistų rinkodaros etikos kodeksą (toliau – Etikos kodeksą). Šį vieningą ir efektyvų savireguliacijos kodeksą visoje Europoje priėmė Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (angl. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)) vienijamos kompanijos.

Lietuvoje šiuo kodeksu vadovaujasi 40 kompanijų, vienijamų Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) ir Vaistų gamintojų asociacijos (VGA). Etikos kodeksas reglamentuoja vaistų rinkodarą, tarpusavio santykius su sveikatos priežiūros specialistais, bei santykius tarp farmacijos pramonės ir pacientų organizacijų.

Vaistų rinkodaros etikos kodeksas yra priimtas savo noru ir bendru IFPA ir VGA asociacijų susitarimu. Kodeksas taikomas kompanijoms, vykdančioms vaistų rinkodarą Lietuvoje.

Vaistų rinkodaros etikos kodeksu siekiama užtikrinti, kad farmacijos kompanijos reklaminę veiklą vykdytų tinkamai, vengtų nesąžiningos praktikos ir galimų interesų konfliktų su sveikatos priežiūros specialistais bei laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

Tokiu būdu Vaistų rinkodaros etikos kodeksas siekia puoselėti tokią aplinką, kurioje visuomenė galėtų tinkamai apsispręsti dėl vaistų vartojimo, atsižvelgdama į kiekvieno vaisto naudingąsias savybes ir asmens sveikatos priežiūros poreikius.

Vaistų rinkodaros etikos kodekso priedai A (Vaistų rinkodaros etikos komisija), B (Rekomendacijos interneto svetainėms, skirtoms Europos Sąjungos sveikatos priežiūros specialistams, pacientams ir visuomenei), C (Santykių tarp farmacijos pramonės ir pacientų organizacijų etikos kodeksas) ir D (SPS / SPO informacijos atskleidimo kodeksas) yra neatskiriama šio kodekso dalis.

Vaistų rinkodaros etikos kodeksas priimtas IFPA visuotiniame narių susirinkime 2013 m., bei VGA visuotiniame narių susirinkime 2014 metais.